تبلیغات

تست خودشناسی: تصاویر ذهنی شما چیست؟

این تست نشان می دهد که تجسم شما درباره ترکیب و اندازه اشیا چطور می تواند بازگو کننده شخصیتتان باشد. پس سوالات را بخوانید, شرایط مورد نظرتان را در ذهنتان به تصویر بکشید و پاسخ هایتان را یادداشت کنید. بعد از مطالعه و تجزیه و تحلیل ممکن است نتایج جالبی درباره شخصیت خودتان دست یابید!

1_ رنگ آبی را چگونه توصیف می کنید؟

تیره سبز شفاف آبی تیره

2_ کدامیک از اشکال زیر را بیشتر دوست دارید؟

  مثلث مربع دایره

3_ جنس شکل مورد نظرتان از چیست؟

فلز الماس شیشه چوب

4_ اسب رویا های شما چه رنگی است؟

  سفید قهوه ای سیاه

5_ در حال حرکت در یک راهرو هستید که دو در می بینید. هر دوی آنها باز هستند. یک کلید روبروی شما روی زمین افتاده. آن را بر می دارید؟

  بر نمی دارم بر می دارم

6_ طوفان در راه است, کدام یک را انتخاب می کنید؟

  یک اسب یک خانه

7_ رنگهای زیر را به ترتیب اولویت دلخواهتان انتخاب نمایید:

سفید سیاه سبز آبی قرمز